SKOGSKVINNER I NORDEN
Nordiske Skogskvinner

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald.

I Sverige ägs ca 40 % av den privata skogen av kvinnor, många är aktiva skogsägare, men fler behöver vara med och påverka.

Nätverket grundas på insikten i de nordiska länderna att skogsnäringen är en nyckel i den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och att jämställdheten behöver öka inom skogsnäringen. Kvinnor och ungdomar behöver bli mer aktiva och få större inflytande. Det kan ske genom samarbete med befintliga organisationer och genom utökat samarbete med och information i skolorna.

Det har sedan tidigare funnits ett visst samarbete mellan nätverken i Norge och Sverige. Mest utbyte av erfarenheter och information om verksamheter. Nu kan det genom Nordiske Skogskvinner bli ett mer utvecklat samarbete, som kan få större genomslagskraft.

Nordiske Skogskvinner

MANGFALD I SKOGBRUKET

NORDISKT MÖTE FÖR KVINNER I SKOGBRUKET
NESTE GANG 2021 I NORGE

 2021 vil kvinner i skogbruk i de nordiske landene samles for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling om temaet Mangfald i skogbruket.

Nordiske Skogskvinner

Målsättningen med Nordiske Skogskvinner är att bidra till:

  • Att fler kvinnor och ungdomar blir aktiva skogsägare i Norden
  • Att stärka nätverket mellan kvinnor inom skogsbruket i Norden
  • Att öka kvinnors deltagande i näringslivet och tillhörighet till skogsbruket i Norden
  • Att öka kvinnors inflytande och makt i skogsbrukssektorn i Norden