MEDIA
Nordiske Skogskvinner

MEDIAINFORMATION

Nordiska skogskvinnor i möte på Island

Nordiska skogskvinnor i möte på Island bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället.

Norge, Finland och Sverige har var för sig bildat nätverk för kvinnliga skogsägare. På Island diskuterades hur ett nordiskt nätverk ska kunna bildas. Under ett möte med isländska skogsägare beslöt dessa kvinnor att börja bilda ett nätverk och delta i det nordiska nätverket.

I fyra dagar har elva kvinnor från Island, Norge och Sverige mötts utanför Borganäs för att planera den första nordiska konferensen i Jönköping 28-30 juni 2019. Representanter för Kvinner i skogbruket, Spillkråkan  och  Skogskvinnorna i Värmland deltog. Syftet är också att lära känna varandra och ländernas skogliga förutsättningar. Alla är eniga om att skogen har stor betydelse för framtiden.

Nordiske Skogskvinner

SAXAT UR SKOG SUPPLY

"Nytt nätverket för kvinnor i skogsbruket"

”I sommar kommer den första konferensen för det nya nätverket för kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna, Nordiske skogskvinner, att äga rum. Temat är Skogen som intäktskälla och syftet med träffen är att byta erfarenheter och kunskap….”

LÄS HELA ARTIKELN HÄR!