NORDISKT MÖTE 2019

Fotograf: Staffan Gustavsson

Nordiske Skogskvinner

skogen som intäktskälla

NORDISKT MÖTE FÖR KVINNOR I SKOGSBRUKET, 28-30 juni 2019, jönköping

Under sommaren samlades ett hundratal kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som intäktskälla.
De fick träffa skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat. 

Axplock av ämnen:

  • Skogsbruk i Norden
  • Den kvinnliga skogsbrukaren: Likestilling/jämställdhet inom skogsbruket
  • Skogen som intäktskälla
  • Entreprenörskap med skogen som bas
  • Skog – arena för likestilling/jämställdhet
  • Träprodukter i framtiden
  • Skogsbruk i förändrat klimat
Nordiske Skogskvinner

DOKUMENTARKIV

Här kommer du kunna ta del av många värdefulla dokument, rapporter och bilder från mötet. Ta för vana att återkomma med jämna mellan rum.

Deltagaravgift:
1.200 SEK i dubbelrum, 2.100 SEK i enkelrum. Extra övernattning 27 juni ingår inte i priset.

Betalning anmälningsavgift:
Medlemmar i Kvinner i Skogbruket faktureras hela deltagaravgiften av KiS.
För övriga: Betala in anmälningsavgift om 500 SEK till Plusgiro 160 65 54-2 senast 2019-04-25. Ett fåtal platser finns kvar och det går bra att anmäla sig fram till 2019-05-24. Mottagare är Spillkråkan.

För utlandsbetalning använd
IBAN: SE23 9500 0099 6026 1606 5542
BIC NDEASESS
Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.

Anmälningsavgiften är obligatorisk för att garanteras plats och återfås inte vid avbokning.

Betalning resterande deltagaravgift:
Betala in resterande deltagaravgift till samma mottagare senast 2019-05-24.
Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.

Resterande belopp:
Dubbelrum: 700 SEK Enkelrum: 1.600 SEK

Extra övernattning 27 juni:
545 SEK för del i dubbelrum, 990 SEK i enkelrum. Betalas på plats av deltagaren.

Bokningsvillkor hittar du här

Praktisk information

Konferens och boende på Scandic Elmia, Jönköping

Konferenstid: Fre 10.00 – söndag 14.00
Exkursion fre e m och sön f m.

Detta ingår i deltagaravgiften:

  • Mat och husrum fredags förmiddag till söndag lunch
  • Transporter mellan boende och exkursionsmål under konferensen

Möjlighet finns att boka extra övernattning den 27 juni:
545 SEK för del i dubbelrum, 990 SEK i enkelrum. Betalas på plats av deltagaren. Anmälan görs i formuläret eller direkt till info@nordiskeskogskvinner.org. Ange önskemål om rumstyp.

För eventuell samordning av transporter till/från Jönköping, kontakta respektive lands nätverk.