NORDISKT MÖTE 2019

Fotograf: Staffan Gustavsson

Nordiske Skogskvinner

skogen som intäktskälla

NORDISKT MÖTE FÖR KVINNOR I SKOGSBRUKET, 28-30 juni 2019, jönköping

Under sommaren 2019 samlades ett hundratal kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som intäktskälla.
De fick träffa skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat. 

Axplock av ämnen:

  • Skogsbruk i Norden
  • Den kvinnliga skogsbrukaren: Likestilling/jämställdhet inom skogsbruket
  • Skogen som intäktskälla
  • Entreprenörskap med skogen som bas
  • Skog – arena för likestilling/jämställdhet
  • Träprodukter i framtiden
  • Skogsbruk i förändrat klimat

DOKUMENTARKIV

Här kan du ta del av många värdefulla dokument, rapporter och bilder från mötet.

Tomas Elander
Skogsindustriella förutsättningar

Tomas Elander
Forest Industry – what´s up?

Skogen som intäktskälla
Skogen som intäktskälla  |  Skogen som intäktskälla, sammanfattning

Eva Magnusson
Vackrare skog

Valgerður Jónsdóttir
Skogskvinnor i Norden

Camilla Logarn
Entreprenörskap med skogen som bas

Raymond Wide
Åtgärder för en jämställd skogssektor – ett uppdrag inom Nationella skogsprogrammet

Karin Hovde
Kvinnlige skogeiere

Barbara Oellerer
Forests in Women‘s Hands

Gun Lidestav
Vad är en virkestrave ur ett genusperspektiv?

Johanna From
Utmaningar för dagens skogsägare (Powerpoint eller PDF)

Pia Hultgren
Skogsbruk i förändrat klimat

Ingrid Stjernquist
Skogsbruk i ett förändrat klimat

Deltagaravgift:
1.200 SEK i dubbelrum, 2.100 SEK i enkelrum. Extra övernattning 27 juni ingår inte i priset.

Betalning anmälningsavgift:
Medlemmar i Kvinner i Skogbruket faktureras hela deltagaravgiften av KiS.
För övriga: Betala in anmälningsavgift om 500 SEK till Plusgiro 160 65 54-2 senast 2019-04-25. Ett fåtal platser finns kvar och det går bra att anmäla sig fram till 2019-05-24. Mottagare är Spillkråkan.

För utlandsbetalning använd
IBAN: SE23 9500 0099 6026 1606 5542
BIC NDEASESS
Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.

Anmälningsavgiften är obligatorisk för att garanteras plats och återfås inte vid avbokning.

Betalning resterande deltagaravgift:
Betala in resterande deltagaravgift till samma mottagare senast 2019-05-24.
Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.

Resterande belopp:
Dubbelrum: 700 SEK Enkelrum: 1.600 SEK

Extra övernattning 27 juni:
545 SEK för del i dubbelrum, 990 SEK i enkelrum. Betalas på plats av deltagaren.

Bokningsvillkor hittar du här

Praktisk information

Konferens och boende på Scandic Elmia, Jönköping

Konferenstid: Fre 10.00 – söndag 14.00
Exkursion fre e m och sön f m.

Detta ingår i deltagaravgiften:

  • Mat och husrum fredags förmiddag till söndag lunch
  • Transporter mellan boende och exkursionsmål under konferensen

Möjlighet finns att boka extra övernattning den 27 juni:
545 SEK för del i dubbelrum, 990 SEK i enkelrum. Betalas på plats av deltagaren. Anmälan görs i formuläret eller direkt till info@nordiskeskogskvinner.org. Ange önskemål om rumstyp.

För eventuell samordning av transporter till/från Jönköping, kontakta respektive lands nätverk.